केन्द्रमा बलिया, दाङमा एक्लिएका शंकर पोखरेलसम्बन्धित समाचार