कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा चिचिला जिल्लाकै उत्कृष्टखाँदबारी । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चिचिला गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट स्थानीय तह भएको छ । संखुवासभाको १० वटा स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार गाउँपालिकाले ४३ दशमलव दुई अंक प्राप्त गरेको छ । यसैगरी खाँदवारी गाउँपालिका ३८ दशमलव ३९ अंकसहित दोस्रो र सिलिचोङ गाउँपालिका ३३ दशमलव ५९ अंकसहित जिल्लाकै तेस्रो स्थानीय तह बनेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकलाई मध्यनजर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।

यसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरे/नगरेको, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेरनगरेको, बजेटको वर्षिक समिक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे/नगरेको जस्ता सूचकहरुका आधार मुल्यांकन गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई संघीय संचित कोष तथा प्रदेश संचित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदान अन्तर्गत् कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान सिफारिसको लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।

 

सम्बन्धित समाचार