धनकुटा नगरपालिकाको बजेट ६४ करोड ४० लाखधनकुटा । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बाट गठित धनकुटा नगरपालिका नगरसभाको पहिलो बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

नगरप्रमुख चिन्तन तामाङले नगरसभाको पहिलो बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् भने उपप्रमुख भीमादेवी खनालले आर्थिक वर्ष ०७९।०८० का लागि ६४ करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दै अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेकी छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ मा ७४ करोड ५६ लाख २५ हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

कुल बजेटको आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ करोड ३१ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट ७० लाख, मूल्यअभिवृद्धि करबाट १० करोड १४ लाख ८४ हजार, सवारीसाधन करबाट ८१ लाख २४ हजार, संघीय सरकारको सशर्त अनुदान ३१ करोड १८ लाख, संघीय सरकारको समानीकरण अनुदान १४ करोड ७६ लाख, संघीय सरकार समपूरक अनुदान १ करोड १० लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान ५८ लाख ३७ हजार, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान पुँजीगत १ करोड र प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान ८० लाख ४० हजार गरी जम्मा ६४ करोड ४० लाख ६५ हजार रहेको छ।

त्यसैगरी व्ययतर्फ साधारण खर्च १६ करोड १२ लाख १७ हजार ७ सय २०, समपूरक अनुदान र अन्य साझेदारी ४ करोड ३१ लाख, ९ हजार, भुक्तानी दायित्व १ करोड ३ लाख, ९३ हजार, थप अनिवार्य दायित्व १ करोड २१ लाख, ४५ हजार, संघीय सरकार सशर्त अनुदान चालू ३१ करोड १८ लाख, संघीय सरकार समपूरक अनुदान १ करोड १० लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान ५८ लाख, समपूरक अनुदान १ करोड, वडास्तरीय बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५ करोड ९० लाख, नगर स्तरीय बजेट तथा कार्यक्रमका लागि १ करोड ९५ लाख ६३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ सहित जम्मा ६४ करोड ४० लाख ६५ हजार रहेको छ।

सम्बन्धित समाचार