मादी नगरपालिकामा ०७४/०७५ मा ६ करोड पैसा बेरुजुमादी, संखुवासभाको मादी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ करोड ३८ लाख ६६ हजार ५ सय १७ रुपैया १६ पैसा बेरुजु देखिएको छ । बिहिबार नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको वेरुजु सम्परिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त वेरुजु रकम उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आनन्दराज पोख्रेलले उक्त बेरुजु रकम सैदान्तिक बेरुजु रहेको बताए ।

महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार असुल गर्नु पर्ने ९० लाख ८ हजार २ सय ३७ रुपैंया ९५ पैसा रहेको छ । त्यसैगरी नियमित नभएको १ करोड ४३ ला २० हजार ८ सय ४५ तथा प्रमाणपत्र र कागजात पेश नभएको १ करोड २६ लाख ४१ हजार ६ सय ८४ रुपैंया २१ पैसा रहेको छ ।

पेश्की वेरुजु कर्मचारीको १ करोड ९१ लाख ७६ हजार र अन्यको ८७ लाख २० हजार गरी जम्मा २ करोड ७८ लाख ९३ हजार वेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भने नगरपालिकाले १ करोड ६६ लाख ४६ हजार ७ सय १५ रुपैंया २१ पैसा बराबरको सम्परिक्षण गरिसकेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार