अस्थायी शिक्षकलाई मौकाः स्थायी हुने वा सुविधा लिएर बिदा हुने ?शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ साल चैत्र १८ गते दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गरेको छ । शिक्षकका पेशागत समस्याहरुको विगत लामो समयदेखिको माग तथा नेपाल शिक्षक महासंघको ठूलो दबावका कारण यो विज्ञापन खोलिएको छ । पेशागत उपलब्धि र शिक्षाको सुधारका दृष्टिकोणले यो ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नु पर्दछ । यस विज्ञापनले २०४९ साल भन्दा पहिले देखि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म नियुक्ति पाई २०७३ साल असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रुपमा शिक्षक दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने वा सुविधा लिएर जाने बाटो खुलेको छ ।

विज्ञापनमा हाल सबै जिल्लाको तथ्यांक आइ नसकेकोले २०७४ बैशाख ८ गते भित्र तथ्यांक आउन बाँकी जिल्लाले थप संख्या पठाउन सक्ने हुँदा यो संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । अब २०६१ साउन २१ सम्मको शिक्षकलाई परीक्षामा ४० अंक ल्याउने वा ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसारको रकम लिएर बिदा हुने रोज्ने बेला आएको छ । तर यो विज्ञापनका बारेमा शिक्षकले केही नबुझेको जस्तो देखिन्छ । तसर्थ सबैलाई प्रष्ट जानकारी होस् भन्ने हेतु यो आन्तरिक प्रतिस्प्रधाका विशेषताहरु निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

क) फाराम भर्ने अन्तिम मिति २०७४ साल बैशाख १७ गते र दोब्बर दस्तुर बुझाई २०७४ बैशाख २४ गतेसम्म छ ।

ख) परीक्षाको मिति पछि तोकिने छ।

ग) यो विज्ञापन २०४९ साल पुष २० अघिको नियुक्ति (पहिलो किसिम), २०४९ पुष २१ देखि २०६१ साउन २१ सम्मको नियुक्ति (दोस्रो किसिम) र २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्मको नियुक्ति (तेस्रो किसिम) ।

घ) पहिलो र दोस्रो किसिमको विज्ञापनमा भागलिन पाउने शिक्षकको लागि उत्तीर्णांक ४० रहने छ।

ङ) तेस्रो किसिमको नियुक्त शिक्षकले ४९ प्रतिशतमा प्रतियोगी बन्नु पर्ने छ । अर्थात् ४९ जना छनौट हुनु पर्ने पदमा १०० जना कार्यरत शिक्षकले जाँच दिन पाउने छन् । बाँकी ५१ प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिता हुनेछ।

च) २०७२ साल असोज २ गते अगावै नियुक्ति पाई २०७३ साल असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न कार्यरत रहेको शिक्षकले प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभई आर्थिक सहुलियत लिन चाहेमा

१. अस्थायी सेवा अवधी ५ बर्षदेखि माथि १० बर्षसम्म भएमा प्रति बर्षको आधा महिनाको तलब बराबर,
२. अस्थायी सेवा १० बर्षदेखि माथि १५ बर्षसम्म भएमा प्रतिबर्षको एक महिनाको तलब बराबर र
३. अस्थायी सेवा १५ बर्षदेखि माथि बढीमा २० बर्ष सम्म को प्रतिबर्ष डेढ महिनाको तलब बराबर अनुदान पाउने छ।

छ) यसरी अनुदान लिने शिक्षकले सञ्चित बिदाको रकम पनि एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने छ ।
ज) शिक्षकले परीक्षा दिने हो वा सुविधा लिने हो सोको अलग्गै फारम भर्नु पर्ने हुन्छ तर कसैले परीक्षा फाराम भरेता पनि फाराम भर्ने अन्तिम मिति अगावै सुविधा लिने फाराम भर्न पाउने छ तर परीक्षा दस्तुर भने फिर्ता हुने छैन ।
झ) विज्ञापन खोल्नु भन्दा पहिले शिक्षा कार्यालयले भराएको फाराममा जे भरेको भए पनि त्यसले कुनै फरक पर्दैन । अहिले आफुले चाहे अनुसारको फाराम भर्न पाईने छ ।

ञ) विज्ञापन र सुविधा दूबैमा आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा नियुक्त महिला शिक्षक, लियन र सट्टा शिक्षकले पनि सहभागी हुनपाउने छन् ।
ट) पाठ्यक्रम र आवेदन पाराम आयोगको वेवसाइट धधध।तकअ।नयख।लउ बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

ठ) आवेदन साथ नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि, स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र प्रतिलिपिहरु, विदेशी शैक्षिक योग्यताका लागि सम्बन्धन पत्र, अस्थायी नियुक्ति पत्र र अविच्छिन सेवा प्रमाणित पत्र संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

ड) फाराम जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत बुझाउनु पर्ने छ । एजुकेशनपाटी

(कुँवर नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन् ।)

सम्बन्धित समाचार