सिलिचोङ गाउँपालिकाले विनियोज गर्यो ४० करोड १० लाख बजेटताम्कु । सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभाले आर्थिक बर्ष २०७८।७९ का लागि ४० करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । विहिबार सम्पन्न भएको ९ औं गाउँसभाले निति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सबै भन्दा धेरै सार्वजनिक तथा क्षमता विकास तर्फ चार करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तर्फ ११ करोड १ लाख ३० हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । सामाजिक विकास तर्फका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका लागि ९१ लाख ७ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन गरको छ । शिक्षा तर्फ १ करोड ९५ लाख ५६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खेलकुद तर्फ १६ लाख रुपैयाँ, आयुर्वेद तर्फ ५ लाख रुपैयाँ र लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरणमा ८ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आथिक विकाश तर्फका कृषी विकास कार्यक्रमका लागि ५६ लाख ६६ हजार २ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पशु विकास कार्यक्रमका लागि ५४ लाख १३ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापनका लागि ९० लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार