षडानन्द नगरपालिकामा बाख्रा र बंगुरका पाठापाठी निःशुल्क वितरणदिंला । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले बोयर बाख्राका बोका पाठी र उन्नत जातका बंगुरका पाठा पाठी निःशुल्क वितरण गरेको छ । नगर भित्रका वडाले सिफारिस गरेका कृषकलाई  नगरपालिकामा वितरण गरिएको नगरपालिकाका भेटनेरी प्रखुख तुल बहादुर राईले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले बंगुरको ल्याण्टरेस, ड्युरोक, ह्याम्पसायर जातका पाठापाठी र वोयरको ८७.५ प्रतिशतका पाठापाठी वितरण गरेको हो । वडा नम्वर १० मा ११ वटा र वडा नम्वर १,४,५,६,८,११ र १३ मा एउटा भाले र ४ वटा बंगुरका पोथी वितरण गरिएको हो । त्यस्तै वडा नम्वर १३ मा ५ वटा वोका र ४ वटा पाठी त्यस्तै १० मा ४ वटा , ३ मा ३ वटा र ४ मा १ वटा वोका वितरण गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार