रुद्राक्षको अर्को रुपअरुण उपत्यका क्षेत्रमा प्रशस्त उत्पादन हुने रुद्राक्षबाट सजावटका आकर्षक सामग्रीहरु पनि बनाउन सुरु गरिएको छ । गुणस्तरिय सामग्रीहरु खरिद विक्रि भईसकेपछि बाँकी रहेका दानाहबाट यस्तो सामग्री निर्माण सुरु गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार