अपर अरुण बिदेशी र ब्यापारिलाई सुम्पने त हैन भन्ने जनतामा ठुलो त्रास फैलीएको छ : राजेन्द्रसम्बन्धित समाचार